אמור למשפחתי שמילאתי חובתי

עד תום ונשארתי נאמן לארצי

ולעמי עד הרגע האחרון

אלי כהן, 18.5.1965
מילותיו האחרונות לפני עלייתו לגרדום
אלי כהן המרגל

אלי כהן - האיש שלנו בדמשק

״המוזיאון צפוי להיפתח לציבור הרחב בפברואר 2023. אין הרשמה מוקדמת ומידע לגבי שעות ביקור, מחירון ומכסת אנשים עבור קבוצות. כאשר יהיו פרטים נוספים נעדכן בפייסבוק ובאתר.״


ב-18 במאי 1965 הועלה אלי כהן לגרדום בדמשק,

עד כה עלו בתוהו מאמצי המשפחה וממשלת ישראל להחזיר את גופתו הביתה.


אלי כהן נולד במצרים בשנת 1924, שם פעל במסגרת התנועה הציונית. הוא התחיל בלימודי הנדסה באוניברסיטת אלכסנדריה אבל נאלץ לפרוש מלימודיו בשל התגברות האיבה כלפי היהודים במצרים לאחר מלחמת השחרור.
אלי כהן עלה לישראל בשנת 1957.

אלי כהן גויס למודיעין בשנת 1960. ה"מוסד" בנה לאלי כהן זהות חדשה של איש עסקים, שחי בבואנוס איירס אלי כהן חזר לסוריה כבן אובד השב למולדתו.

בניית זהותו החדשה של אלי כהן נעשתה בזהירות ובקפדנות. "מעתה", אמר לו הממונה עליו,"שמך יהיה כאמל, שם אביך ט´אבת, אמך סעידה איברהים.
כדי לאמץ זהות חדשה למד אלי כהן את עיקרי דת האיסלם ואת עיקרי הדברים שעליו לדעת כאיש עסקים הבא מבואנוס איירס.
אלי כהן נטמע בקרב הקהילה הסורית והלבנונית בבואנוס איירס, הכיר את מנהיגיה והצטייד במכתבי המלצה, שעתידים היו לסייע לו לחדור למוקדי השלטון בדמשק.

מילותיו האחרונות

X