חלק מהספרים שיצאו לאור על אלי כהן ז״ל במהלך השנים.