מכתבים לאלי כהן מתלמידי בית ספר חיים גורי נתניה

מכתבי הוקרה של תלמידים לאלי כהן, לנדיה ולמשפחה.

בי"ס חיים גורי נתניה

מכתבים מכיתה 1

מכתבים מכיתה 2


מכתבים מכיתה 3