מוזיאון ע“ש אלי כהן

 

מיזם המוזיאון ע"ש אלי כהן יוקם כשיתוף פעולה בין עיריית הרצליה לעמותת אלי כהן

המוזיאון ע"ש אלי כהן, מתוכנן לקום במבנה עיריית הרצליה הישן, הנמצא ברחוב הנדיב 2, פינת סוקולוב 19 , הרצליה. מבנה היסטורי לשימור.

שטח המוזיאון נשאר בבעלות עיריית הרצליה נחתם חוזה התקשרות בין העירייה לעמותה.החוזה מגדיר את חלוקת האחריות והסמכות בין העירייה לעמותה בכל הנוגע להתחייבות העירייה להקצות את השטח למרכז למשך זמן ממושך של 20 שנה.

לאתר מהמוזיאון ע״ש אלי כהן הי״ד