תחנה מספר 4

- מועדון הקצינים במחנה פיק
פונים מערבה לכביש 789 ושמאלה בין המטעים לכביש הגישה לאפיק. נכנסים לתוך היישוב, בכיכר שמאלה ואחר כך ימינה לאורך הגדר ההיקפית. בפינה יש מבנה נטוש שנראה מקום עם סיפור. גם כאן, קשה להאמין איך הכל נשאר כשהיה בשימוש הסורים. ידוע שאלי כהן ביקר במחנה וככל הנראה הובא לכאן, למועדון הקצינים, לתצפת על הכינרת ועל ישראל. יוזם השביל קרא לתחנה "מרפסת הר נבו" לאמור שכאן משקיף אלי כהן על ארצו, כל כך קרובה מצד אחד אך כל כך רחוקה ואינה נגישה מצד שני. הגבעה הבולטת היא סוסיתא העתיקה, העיר בגדה השנייה של הכינרת היא טבריה. מועדון הקצינים של המחנה הצבאי פיק נבנה כנראה בשנות ה-50 על ידי מהנדסים רוסים. זהו ביטוי פיזי לסיוע וגיבוי ארוך שנים של רוסיה בסוריה. היו שטענו כי אלי כהן היה בשליחות גם מטעם ארצות הברית, ולמען ה-CIA אסף ידיעות על המעורבות הרוסית בסוריה.