מאיר דגן ז"ל

מאיר דגן ז"ל

ראש המוסד לשעבר
בט"ז באייר, תשכ"ה, ה- 18 במאי 1965 הוצא להורג אלי כהן הי"ד, לוחם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. לכל ארגון, ובוודאי לכל ארגון אשר על שורותיו נמנים לוחמים ולוחמות, יש את גיובריו ההיסטוריים, אשר לאורם הוא מתנהל ולאור זכרם הא מתפתח, גדל וחנך את הדורות הבאים. אלי כהן הי"ד הינו ללא ספק אחד מגיבוריו המרכזיים של המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. גיבור, אך לא היסטוריה.

דמותו ופועלו של אלי כהן הי"ד מורגשים, נוכחים ומלווים את המוסד בכל יום, בכל רגע ובכל פעילות. מסירותו האין סופית, הקרבתו, דמותו הייחודית ואהבתו הגדולה לעם, למדינת ישראל ולא פחות מכך, למשפחתו, מהווים דוגמא ומופת לכל אחד ואחד מעובדי המוסד, בארץ וברחבי העולם.
הנצחתו התמידית של אלי ע"י המוסד, המהווה חלק בלתי נפרד מחיי היום יום של הארגון, אינה אירוע טקסי בלבד. הנצחה זו הינה חלק מרכזי ממהותו של הארגון, מעכריו והבסיס המוסרי והאידיאולוגי עליו הוא נבנה ועל גביו הוא ממשיך ושואף לשיפור בלתי פוסק.
דמותו של אלי תמשיך להוות נר לרגלי המוסד והנצחתו תהיה לעולם חלק מפועלו של ארגוננו
מלאכתנו טרם הסתיימה. עצמותיו של אלי כהן, לוחם מלוחמינו, עדיין לא הובאו למנוחת עולמים בארצו, הארץ עבורה נלחם ולמענה הקריב את חייו.
לא ננוח ולא נשקוט עד שנעמוד גם במשימה זו, עבורו, עבור משפחתו ועבור משפחת המוסד.

יהי זכרו ברוך.

אלוף (מיל.) מאיר דגן
ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים